Netwerkkaart

Deze netwerkkaart geeft een overzicht van alle partijen in de regio Haaglanden die, arbeidsmarkt gerelateerde, activiteiten voor werkgevers organiseren en hierover communiceren. De uitdaging is om dit efficiënter aan te pakken om te voorkomen dat werkgevers op verschillende manieren door verschillende partijen over hetzelfde thema worden geïnformeerd of uitgenodigd. Het doel binnen Perspectief op Werk (PoW) is om deze verschillende netwerken nog nauwer samen te laten werken. De grootte van de bol geeft de mate van samenwerking aan.

netwerkkaart-POW-16mrt2022

Een samenwerkingsverband tussen de uitvoeringsorganisaties van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Westland het UWV. Door deze samenwerking kunnen sneller matches worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.

De plek voor werknemers, werkgevers en werkzoekenden om advies in te winnen over scholing.

Een tijdelijke crisismaatregel die beschikbaar is gekomen door corona. De dienstverlening is aanvullend op de bestaande dienstverlening van WSP Haaglanden en is er primair voor mensen die hun werk dreigen te verliezen, of na 12 maart 2020 zijn verloren, of voor ondernemers die geraakt zijn door de gevolgen van corona.

Een onderwijsinstelling voor het mbo en biedt naast reguliere opleidingen ook verschillenden vormen van praktijkleren aan.

Een belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Door werkgevers te informeren en door informatie op te halen en te delen met de partners, werken zij aan een betere arbeidsmarkt. Ook verbindt MKB Den Haag de regionale MKB netwerken aan elkaar.

De vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen. Met name de businesscoach speelt een belangrijke rol in de activiteiten binnen PoW.

De belangenbehartiger voor bedrijven in Den Haag en de regio Haaglanden. Binnen de samenwerking op de arbeidsmarkt zijn zij een belangrijke stem namens de werkgevers.

Werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Deze vakbonden komen op voor de belangen van werkenden op het gebied van werk en inkomen.

Werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Behartigt de belangen van bedrijven in de gemeente Rijswijk.

Het MVO-platform binnen de regio Delft-Rijswijk-Midden Delfland. Het netwerk van aangesloten werkgevers zet zich in voor inclusiviteit.

Een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor boeren en tuinbouwers. Zij leggen verbindingen met werkgevers uit de branche.

netwerkkaart-POW-verticaal-16mrt2022

Een samenwerkingsverband tussen de uitvoeringsorganisaties van de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Westland het UWV. Door deze samenwerking kunnen sneller matches worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.

De plek voor werknemers, werkgevers en werkzoekenden om advies in te winnen over scholing.

Een tijdelijke crisismaatregel die beschikbaar is gekomen door corona. De dienstverlening is aanvullend op de bestaande dienstverlening van WSP Haaglanden en is er primair voor mensen die hun werk dreigen te verliezen, of na 12 maart 2020 zijn verloren, of voor ondernemers die geraakt zijn door de gevolgen van corona.

Een onderwijsinstelling voor het mbo en biedt naast reguliere opleidingen ook verschillenden vormen van praktijkleren aan.

Een belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Door werkgevers te informeren en door informatie op te halen en te delen met de partners, werken zij aan een betere arbeidsmarkt. Ook verbindt MKB Den Haag de regionale MKB netwerken aan elkaar.

De vertegenwoordiger van de sector sociaal ondernemen. Met name de businesscoach speelt een belangrijke rol in de activiteiten binnen PoW.

De belangenbehartiger voor bedrijven in Den Haag en de regio Haaglanden. Binnen de samenwerking op de arbeidsmarkt zijn zij een belangrijke stem namens de werkgevers.

Werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Deze vakbonden komen op voor de belangen van werkenden op het gebied van werk en inkomen.

Werkt samen met diverse partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven aan optimale aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Behartigd de belangen van bedrijven in de gemeente Rijswijk.

Het mvo-platform binnen de regio Delft-Rijswijk-Midden Delfland. Het netwerk van aangesloten werkgevers zet zich in voor inclusiviteit.

Een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor boeren en tuinbouwers. Zij leggen verbindingen met werkgevers uit de branche.