Kandidaatontwikkeling

Leven Lang Ontwikkelen;

absoluut noodzakelijk

Als corona iets heeft blootgelegd, dan is het de noodzaak van een leven lang ontwikkelen. De ontwikkeling als mens stopt niet bij het behalen van het eerste diploma. Je zult jezelf moeten blijven ontwikkelen om wendbaar te blijven en aansluiting te houden op die steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Dit is ook van belang voor de werkgevers. Voor hen is het van belang om te blijven investeren in je menselijk kapitaal. Hoe kun je anders klaar zijn voor de ontwikkelingen van morgen?

Vraag en aanbod

Als partners op de arbeidsmarkt hebben we elkaar uitgedaagd om tot een gezamenlijke visie te komen hoe we dit in Haaglanden zouden willen faciliteren in de toekomst. Wat is er nodig en waar willen we naar toe groeien?

Het huidige ontwikkellandschap is zeer gefragmenteerd. Burgers, werkenden, werkzoekenden, werkgevers moeten veel makkelijker hun weg kunnen vinden als het gaat om scholings- en ontwikkelbehoeften. Dat moet echt anders.

Hoe? Door het transparant en toegankelijk maken van dat ontwikkellandschap. Ook is het de uitdaging om het ontwikkellandschap up-to-date te houden. Dit kan door continu op basis van data te onderzoeken en analyseren of het beschikbare aanbod nog passend is bij de vraag en behoeften uit die arbeidsmarkt. En waar nodig nieuwe paden te ontwikkelen op basis van de nieuwe trends en inzichten.

Werknemers, werkzoekenden en werkgevers hebben behoefte aan onafhankelijk advies, gekoppeld aan een passend aanbod en financiering.

Inspiratie

Een gezamenlijk beeld van de toekomst is er nu op hoofdlijnen. Op dit moment is een verkenning lopende vanuit de gemeente Den Haag om tot de concrete stappen te komen die naar dat droombeeld toe werken.

"Gelukkig is er een voedingsbodem voor
mensen zoals ik die een switch willen maken"

Mark Bolks, Loodgieter Technisch Bureau Janssen

Je bent nooit klaar met leren

Daar gaat LLO over. Mark had een goede baan, maar pakte de regie over zijn eigen loopbaan en besloot wat anders te gaan doen. Hij besloot de switch naar een andere branche te maken.

LLO betekent dat je je iedere keer afvraagt: ‘Wil ik nog iets leren?’. Als dat de motivatie is dan blijf je je leven lang ontwikkelen.