Rondetafelgesprek

De arbeidsmarkt.
Hoe verder?

“Als we een gezamenlijk toekomstbeeld hebben,
kunnen we met elkaar benoemen welke stappen nodig zijn”

Martijn Middelkamp – manager binnen Den Haag Werkt

De arbeidsmarkt. Hoe verder?

In gesprek met Martijn Middelkamp, Patricia Ladan, Maarten Bonarius, Yde van der Burgh en Bart de Bart.

‘Perspectief op Werk was een echte katalysator, want door gezamenlijk te doen is de samenwerking echt gegroeid.’ Dat werd gezegd tijdens een rondetafelgesprek over Perspectief op Werk (PoW), het programma dat in 2019 in het leven werd geroepen om de matching binnen de arbeidsmarkt te verbeteren. Per regio werkten gemeenten, werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, UWV en vakbonden samen om de matching binnen de arbeidsmarkt te verbeteren. Hoe is dat de afgelopen twee jaar gegaan in de regio Haaglanden? Dat besprak gespreksleider Sabine van Meeteren met de aangesloten partners in Villa Ockenburgh.

Aan tafel schoven Martijn Middelkamp (manager binnen Den Haag Werkt), Patricia Ladan (rayonmanager UWV voor de regio Haaglanden), Maarten Bonarius (directeur ROC Mondriaan), Yde van der Burgh (FNV bestuurder arbeidsmarktregio Haaglanden) en Bart de Bart (bestuurslid MKB Den Haag). Het doel van het gesprek was: van elkaar te leren en met elkaar te vieren. En uiteraard ook om kritisch te kijken naar: Wat wordt wel of niet meegenomen in de doorontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden?

Nieuwsgierig naar wat is besproken en gezegd?

rondetafelgesprek 21
Patricia Ladan

PATRICIA LADAN

Rayonmanager UWV voor de regio Haaglanden

‘De structuur die is neergezet, daar ben ik blij mee, want we kunnen daardoor s neller schakelen en er is meer focus’

Maarten Bonarius

MAARTEN BONARIUS

Directeur ROC Mondriaan

‘Als ROC moeten we goed nadenken over welke onderdelen binnen het onderwijs wendbaarheid eisen’

YDE VAN DER BURGH

FNV bestuurder arbeidsmarktregio Haaglanden

‘Praktijkleren en Zorginstroom niveau 2 waren de successen die direct hebben bijgedragen aan de succesbeleving van de werkzoekende’

Yde van der Burgh

MARTIJN MIDDELKAMP

Manager binnen Den Haag Werkt

‘We zijn gezamenlijk eigenaar en hebben ieder onze eigen kwaliteiten in te zetten om het geheel sterker te maken’

Martijn Middelkamp

BART DE BART

Bestuurslid MKB Den Haag

‘Werkgevers moeten ook echt een transitie maken, want nu concurreren ze met elkaar’

Bart de Bart breed