Werkgeversdienstverlening

van Werkambassadeur 

naar WerkAmbassade

De WerkAmbassade is een adviesraad van het bedrijfsleven en bestaat uit ondernemers en regionale werkgevers uit diverse branches. Zij vormen een klankbord voor werkgeversorganisaties en WerkgeversServicepunten.

Inge van Weert

Inge van Weert

General manager voco® The Hague

‘Als ik mag dromen dan is over 5 jaar een nieuwe cultuur ontstaan en zijn de systemen zo aangepast dat het potentieel van de werkzoekenden persoonlijker in kaart is gebracht’

Cor van den Heuvel 4

Cor van den Heuvel

Directeur Installatiewerk Zuid-Holland

‘De gedachte om publiek en privaat meer en beter samen te laten werken, waardoor nieuwe impulsen en kansen ontstaan, is positief en kan succesvol zijn’

‘Het centrale thema van de WerkAmbassade is het vervullen van vacatures met onbenut arbeidspotentieel en talent’

Werkambassadeur Milo Bakker

Milo Bakker

Gesprek met Milo Bakker, Werkambassadeur binnen de regio Den Haag, vertelt over zijn betrokkenheid als ambassadeur voor werk.

“Vanuit de functie als Werkambassadeur focuste ik mij op de behoeften en wensen van ondernemers en werkgevers in relatie tot de arbeidsmarkt. Daarbij bracht ik de mogelijkheden en kansen in relatie tot inclusiviteit bij hen op het netvlies.”

Milo de Bakker vert

“Ik werkte bij werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Ik hield mij ook bezig met MKB Den Haag (en de regio) en zorgde dat daar actieve lobby- en netwerkclubs werden gemaakt. Hieruit volgden projecten die relatie hadden met de arbeidsmarkt en onderwijs. Jaren later werd ik benaderd door MKB Den Haag om de samenwerking tussen publieke en private spelers op de arbeidsmarkt aan te moedigen als Werkambassadeur. De meeste mkb-bedrijven hebben behoefte aan kennis, inzichten en ervaring van externe deskundigen om een brug te slaan naar meer inclusief ondernemen.”

Samenwerken naar inclusief ondernemen

“De positionering van de Werkambassadeur aan de zijde van het bedrijfsleven is effectief gebleken. De bereidheid om een bijdrage te leveren aan kansen op werk voor iedereen die dat wil is zeker aanwezig. Het intensiveren en bevorderen van de samenwerking tussen de publieke en private partners op de regionale arbeidsmarkt draagt bij aan het creëren van kansen om tot een succesvolle inzet te komen op deze arbeidsmarkt van mensen met een grotere afstand. Het ultieme doel is het inzetten van onbenut arbeidspotentieel en talent in bedrijven. En het verleiden tot inclusief ondernemen. Iedereen die wil werken, moet ook kunnen werken. Hoe mooi is het, als we daar samen een bijdrage aan mogen leveren.”

Werkambasssade als klankbord

“De publiek-private samenwerking wordt vanaf nu een adviesraad van het bedrijfsleven: de WerkAmbassade. Deze bestaat uit ondernemers en regionale werkgevers uit diverse branches die een klankbord vormen voor de werkgeversorganisaties en de betrokken WerkgeversServicepunten. Het centrale thema van de WerkAmbassade is het vervullen van vacatures met onbenut arbeidspotentieel en talent. Wat is mogelijk? Wat kan beter? En hoe? Hiervoor komen ze periodiek bij elkaar om advies te kunnen uitbrengen over arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen. Het doel is het realiseren van een regionale arbeidsmarkt die aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven en de mogelijkheden van de publieke sector. Een die meer kansen biedt aan hen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.”

Voco® The Hague

De foto is gemaakt in voco® The Hague. Dit hotel is een van de werkgevers die in de WerkAmbassade is vertegenwoordigd. General manager Inge van Weert is een van de 10 werkgevers die, onder de vlag van MKB Den Haag, blijvend gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen die spelen op de arbeidsmarkt. Dit advies richt zich op werkgeversorganisaties en de overige partners van de arbeidsmarktregio Haaglanden.