uitgave van Arbeidsmarktregio Haaglanden 2022

Perspectief

op werk

‘Wat betekent werk
voor mij? Leven!’

De arbeidsmarkt kampt met talloze onvervulde vacatures. Aan de andere kant zitten duizenden mensen werkloos thuis. Om die reden hebben werkgeversorganisaties, gemeenten, onderwijsorganisaties, UWV en het Rijk in 2019 het project Perspectief op Werk (PoW) in het leven geroepen. Binnen de regio Haaglanden zijn drie actielijnen uitgewerkt.

Kijk, lees, luister, beleef en ervaar!