ACTIELIJN 3

Kandidaatontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is maatwerk. Wanneer is iemand klaar voor de arbeidsmarkt? En wat is ervoor nodig om dat te worden als je dat nog niet bent? De ontwikkeling van kandidaten om goed aan te sluiten, gebeurt samen met de betrokken werkgevers. Dat is pas winst!

Zelfvertrouwen door praktijkverklaring en werkervaring

Interview met Philip Nijgh (ROC Mondriaan) en Marjolein Brasser (SBB)

“Door onderwijs te combineren met werk, ontstaat er ruimte voor groei en ontwikkeling”, stelt Philip Nijgh. Net als Marjolein Brasser ziet hij de mismatch op de arbeidsmarkt. Samen vertellen zij over de noodzaak van praktijkleren en over de voordelen van samenwerking van onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

Philip: “Het onderwijs is er voor het vergroten van de theoretische kennis van een vak, maar tegenwoordig nog voor zoveel meer: studenten leren bijvoorbeeld communiceren met klanten, ze ontwikkelen werknemersvaardigheden en leren over omgangsnormen op de werkvloer. En tegenwoordig heel belangrijk: het juiste gebruik van de Nederlandse taal. Om meer mensen aan te trekken op de arbeidsmarkt splitsen steeds meer bedrijven de takenpakketten op in kleinere delen. Hierdoor stellen ze een grotere groep mensen in staat om sneller aan het werk te kunnen. In het onderwijs splitsen we opleidingen zodat mensen op hun eigen niveau een praktijkverklaring of deelcertificaat kunnen halen en een baan krijgen. Wij zijn als onderwijsinstelling nauw betrokken bij het bedrijfsleven om in samenwerking de inhoud van de opleidingen aan te kunnen passen.”

 

Praktijkleren inzetten om de mismatch op de arbeidsmarkt bestrijden

Marjolein: “Aan de ene kant zien we nu een groot tekort aan personeel en aan de andere kant zijn er in bepaalde sectoren te veel mensen die hun baan op korte termijn zien verdwijnen. Hoe kun je die ontwikkelingen aan elkaar verbinden en benutten? Je kan gebruik maken van kortdurende opleidingen of praktijkverklaringen waarin mensen bepaalde werkprocessen aanleren om voor een specifieke baan aan de slag te kunnen. Zo kan iemand snel naar een andere branche overstappen en kijken of die sector bij hem of haar past. Je leert tijdens het werken en ontvangt een salaris. Bevalt deze combinatie dan kan je doorleren voor een certificaat of diploma. De praktijkverklaring en werkervaring geven vooral zelfvertrouwen. Het gaat om mensen die langer aan de kant hebben gestaan en nu een grote stap maken. Ook blijkt dat een groot deel na het behalen van de praktijkverklaring verder wil leren. Daarnaast ziet het bedrijfsleven ook dat het gemotiveerde mensen zijn waar ze echt wat aan hebben. Dat geeft een extra boost.”

Marjolein B

'Durf te investeren in mensen die nog niet alles kunnen maar wel de wil hebben om te leren'

Marjolein Brasser

Een Leven Lang Ontwikkelen: waar willen we naartoe?

Marjolein: “Het doel van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is de mismatch op de regionale arbeidsmarkt kleiner te krijgen en werknemers wendbaar te houden in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Zodat er geschikte mensen zijn voor de banen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft en dat scholing hierop aansluit als dat nodig is. En dat de medewerkers op de juiste plek zitten. Het is zo belangrijk dat alle partijen in de regio samenwerken om dit voor elkaar te krijgen.”

Philip: ”In Den Haag Zuidwest komt een nieuwe locatie van ROC Mondriaan met diverse praktijkruimtes waar in simulatie geleerd kan worden. Zo komen er onder andere keukens voor de horecaopleiding, een aanleunwoning om de thuiszorgactiviteiten te oefenen en meerdere bruggen om de autotechniek uit te kunnen voeren. Alle onderwijsvormen die we bij ROC Mondriaan verzorgen zie je terug op deze praktijklocatie.

Voor studenten om een vak te leren, maar ook voor her-, bij-, en omscholingstrajecten voor alle leeftijden. Vanaf de basisscholen om te oriënteren op de verschillende beroepen, voor een goede doorstroom van het voortgezet onderwijs naar het mbo en voor een passende aansluiting op vervolgopleidingen. Met als resultaat een goed opgeleide medewerker op de arbeidsmarkt.”

Marjolein: “LLO is ook durven investeren in mensen die nog niet alles kunnen maar wel de wil hebben om het te leren. Het is een nauwe samenwerking van werkgevers, gemeenten, UWV, vakbonden, SBB en onderwijs. Het doel is uiteindelijk gezamenlijk de arbeidsmarktregio zo goed mogelijk te bedienen met personeel dat voldoende is geschoold en de veranderingen op de arbeidsmarkt kan bijhouden. Zo hoeft bijna niemand meer aan de kant te staan.”

Marjolein Brasser is regionaal adviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Philip Nijgh is directeur van ROC Mondriaan, het Regionaal Opleidingscentrum binnen het onderwijs.

Marjolein en Philip

ROC Mondriaan

Marjolein en Philip werden gefotografeerd op de praktijklocatie van ROC Mondriaan aan de Meppelweg in Den Haag. De verbouwing van dit 60-jarige monumentale schoolgebouw (vroeger de Technische School) is in volle gang. Hier komt de School voor Entreeopleidingen.

Deze entreeopleidingen zijn er voor iedereen vanaf 16 jaar die geen diploma van het voortgezet onderwijs heeft behaald. De opleiding bereidt jongeren voor op uitstroom naar de arbeidsmarkt en op doorstroom naar een vervolgopleiding.